MZDiZ do likwidacji
Miasta-liderzy, miasta-ogony
Otworzą, jak zrobią
Jednak tunel!
Wołomin: Koniec snów o rondzie!
Wołomin: Krótkie życie inwestycji